Certificate

 

尺寸: A4或其他指定尺寸
印色: 單色或彩色,可配合燙金銀(多種燙金色供選擇)。
紙質: 100克或140克白書紙、157克光粉紙或其他歐美、日本有紋花式咭。

 

Cerfificate Cerfificate Cerfificate Cerfificate