Catering Menu

 

尺寸: 各種指定尺寸(配合菜譜、餐牌價目表、傳單海報)。
印色: 單色或彩色,或燙金、銀(多種燙金色供選擇)。
紙質: 80克、100克,白書紙或、128克、157克光粉紙,或厚咭及其他歐美有紋花式咭。
其他: 各種餐牌可特別加工,製作精美!

Catering Menu Catering Menu Catering Menu Catering Menu